wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Regulamin konkursu
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail

 

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „Najciekawsze zdjęcie z produktem"


 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.  
1.1 Konkurs jest organizowany pod nazwą „Najciekawsze zdjęcie z produktem" i jest zwany dalej: „Konkursem".
1.2 Organizatorem Konkursu jest firma Maximmus Aleksandra Żurek w Poznaniu, ul. Katowicka 23/11, 61-131 Poznań ("Organizator")
1.3 Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wśród klientów sklepu forest-camp.pl
1.4 Udział w konkursie jest nieodpłatny.
1.5 Konkurs rozpocznie się w dniu 17 kwietnia 2019r a zakończy się w dniu 5 maja 2019r. o godz. 24.00

 

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych

b) nie jest pracownikiem sklepu forest-camp.pl

c) nie jest członkiem rodziny pracownika sklepu forest-camp.pl
d) jest klientem sklepu forest-camp.pl i w terminie17.04-05.05.2019 dokonała zakupu.

2.2. Chęć uczestnictwa w Konkursie zgłasza się przesyłając na adres e-mail: info@forest-camp.pl do godz. 24.00 dnia 5 maja 2019 roku jedno dowolne zdjęcie, przedstawiające zakupiony produkt w ciekawej aranżacji lub podczas wykorzystywania go w życiu codziennym bądź podczas dowolnej aktywności fizycznej.

2.3. Fotografia, aby mogła być przyjęta do Konkursu musi być pracą własną, biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, iż posiada pełnię praw do wykorzystania fotografii.

2.4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację zdjęcia na stronie sklepu forest-camp.pl oraz na stronie Facebook https://www.facebook.com/eventsForestCamp/

2.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac nie spełniających wyżej wymienionych wymogów.

§ 3

NAGRODY

3.1. W Konkursie przyznana zostanie nagroda: Przewodnik turystyczny "Bezpieczne lato nad wodą" - wydawnictwo Pascal.
3.1.1. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania nagród dodatkowych.

3.2. Zdobywcami nagród w Konkursie będą Uczestnicy, których zdjęcie zostanie wybrane przez Komisję Konkursową i uznane za najbardziej oryginalne.

3.3. Każdy uczestnik może przesłać jedno zdjęcie.

3.4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową.

3.5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień niniejszego Regulamin rozstrzyga Organizator.

3.6. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w dniu 7 maja 2019r na stronie https://www.facebook.com/eventsForestCamp/

3.7. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej również w wiadomości e-mail.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

4.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu.

4.2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1 Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie forest-camp.pl.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl